• Home

 

Sıcaklık Çevrim Tablosu

Temperature Conversion Table

ilk ölçek/From çevrilen ölçek Fahrenhayt/To Fahrenheit To Celsius To Kelvin To Rankine
Fahrenheit (F) F (F - 32) * 5/9 (F - 32) * 5/9 + 273.15  [°R] = [°F] + 459.67
Celsius (C or o) (C * 9/5) + 32 C C + 273.15  
Kelvin (K) (K - 273.15) * 9/5 + 32 K - 273.15 K  
Rankine [°F] = [°R] − 459.67   [K] = [°R] × 5⁄9 [°R] = [K] × 9⁄5

 

Not: Bu (- 273.15) kullanım mutlak sıcaklığın Celsius derecesine aittir. Fizikte kullanılan termodinamik sıcaklık olan  - 273.16 Celsius ile farklı noktalar değildirler. Bunların her ikiside aynı değerdir. Termodinamik sıcaklık suyun asıl donma noktası (triple point) olan 0,01 (0,0098) (13th CGPM, 1967) [1, 2, 3] dereceyi 0 olarak alırken mutlak sıcaklık ise normal 0 değerden alındığından dolayı aralarındaki 0,01 (0,0098 gerçek değer) derecelik fark buradan gelir fakat her ikisi de aynı noktayı gösterirler sadece başlangıç noktaları farklıdır. Tersinden alırsak başlangıç (0 Kelvin) aynı bitiş noktası birinin 0 diğerinin 0,01'dir.

 

Santigrad kullanımı 1954'te kaldırılmış yerine Celsius derecesi getirilmiştir. Aralarında çok küçük fark vardır.

1 atmosferde suyun kaynama sıcaklığı 100 Santigrad (genelleme) yerine 99.975 oC (Celcius Degree/derece)

 

3-Yollu Sıcaklık Çeviricisi

Three-way Temperature Converter

İlk 3 haneden birine değerleri girdikten sonra fareniz ile bir yere tıklayınız veya tab tuşuna basınız.

To use this Converter type your value in a box and then click your mouse anywhere on the page (or press tab key).

Fahrenhayt/Fahrenheit -°F Celsius (Selsius) -°C /Santigrat (1954'e kadar) Kelvin-K Rankine

Kaynaklar/References:

  1. http://www1.bipm.org/en/si/si_brochure/chapter2/2-1/kelvin.html
  2. http://www.bipm.org/utils/en/pdf/ITS-90.pdf
  3. http://www1.bipm.org/cc/CIPM/Allowed/94/CIPM-Recom2CI-2005-EN.pdf

About the Author

Mehmet Keçeci

Mehmet Keçeci Google Plus

More articles from this author